Ένα Xbox One X Limited Edition - Gears 5 τελευταίο